Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

VISUM - Weigering

VISUM - Weigering


De beslissing om een visum te weigeren wordt altijd genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken die de beslissing aan de ambassade / het consulaat meedeelt.

Van de ambassade / het consulaat krijgt u een formulier waarop de reden staan vermeld waarom het visum wordt geweigerd (Bijlage VI bij de Visumcode).

U hebt 30 dagen vanaf de datum waarop de post u dit formulier overhandigt om een beroep in te stellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De regels voor het instellen van dit beroep staan op het formulier.

Over het algemeen worden documenten en inlichtingen die u na de beslissing bezorgt niet in aanmerking genomen. U zult dus een nieuwe aanvraag moeten indienen.

Een vroegere visumweigering leidt niet automatisch tot de afwijzing van een nieuwe aanvraag. Bij elke aanvraag wordt gekeken naar de specifieke gegevens van de aanvraag, gelet op alle beschikbare informatie. Als u dus een nieuw dossier indient, zorg er dan voor een volledig dossier over te leggen, daarbij rekening houdend met de reden waarom de Dienst Vreemdelingenzaken heeft geweigerd het aangevraagde visum af te geven.
 

Beste praktijk: Er wordt telefonisch geen enkele informatie verstrekt over de reden van een afwijzing. Wacht dus tot de post u de reden van de afwijzing van uw aanvraag meedeelt.