Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Langdurig ingezetene (LI)

Langdurig ingezetene (LI)

Update 04/12/2018

Richtlijn 2013/109/EG van de Raad van 25/11/2013:

  • geeft de onderdanen van derde landen die sinds lange tijd in een lidstaat van de Europese Unie verblijven de mogelijkheid in die lidstaat de status van langdurig ingezetene te verkrijgen; 
  • geeft de onderdanen van derde landen die de status van langdurig ingezetene in een lidstaat van de Europese Unie hebben verkregen de mogelijkheid gemakkelijker de toestemming te verkrijgen om meer dan drie maanden in een andere lidstaat van de Unie te verblijven. 

Wat is uw situatie?

1. Ik wens de status van langdurig ingezetene te verkrijgen in België.

2. Ik heb de status van langdurig ingezetene verkregen in een andere lidstaat van de Europese Unie en wens de toestemming te krijgen om meer dan 90 dagen in België te verblijven.

2.1. Ik ben in de lidstaat waar ik de status van langdurig ingezetene heb verkregen.

2.2. Ik ben in België

NB De richtlijn is niet van toepassing in de volgende lidstaten: Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken en de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). De status van langdurig ingezetene verkregen in België zal dus het verkrijgen van een verblijfstitel in die lidstaten niet vergemakkelijken en, omgekeerd, een door die lidstaten afgegeven verblijfstitel zal het verkrijgen van een verblijfstitel in België niet vergemakkelijken.
 
Nuttige links