Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Luchthaventransit

Luchthaventransit

Het luchthaventransitvisum (A-visum) verleent u de machtiging om via de internationale transitzone van een Belgische luchthaven te passeren en er op een aansluitende vlucht te wachten. Het laat u echter niet toe om het Schengengrondgebied te betreden.

 

Raadpleeg de volgende lijsten in Grenscontrole (rubriek Visum >Visumplichtig > Type A):

-   Categorieën van personen die vrijgesteld zijn van de verplichting om over een luchthaventransitvisum te beschikken; 

-   Lijst van de derde landen waarvan de onderdanen door alle Schengenstaten onderworpen worden aan de verplichting om over een luchthaventransitvisum te beschikken;

-   Lijst van de derde landen waarvan de onderdanen door sommige lidstaten aan deze visumverplichting onderworpen worden.

 

In geval van transit via een luchthaven die in België gesitueerd is (Zaventem, Deurne, Oostende, Gosselies, Bierset en Wevelgem), indient u  uw visumaanvraag bij het Belgisch consulaat dat territoriaal bevoegd is voor het land waar u wettelijk verblijft.

Lees deze aanbevelingen alvorens een visum aan te vragen.

Om meer te weten over de territoriale bevoegdheid van de Belgische consulaten, klik hier: http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/Visumbevoegdheid_NL_tcm314-156221.pdf

 

Uw aanvraag zal niet ontvankelijk zijn en zal dus niet onderzocht worden indien (a) u geen ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, (b) geen geldig reisdocument en geen foto overlegt, (c) indien u de visumleges niet betaalt en/of (d) indien u niet aanvaardt dat het consulaat uw biometrische gegevens afneemt.

Een volledig dossier bevat:

a) een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, conform het geharmoniseerd aanvraagformulier voor een Schengenvisum. Dit formulier wordt door de consulaten gratis tot uw beschikking gesteld. U vult het in in het Frans, het Nederlands, het Duits, of, indien u geen enkele van de landstalen beheerst, bij voorkeur in het Engels. U voegt een recente pasfoto toe die aan de geldende normen beantwoordt.

Elke persoon die in uw reisdocument voorkomt, vult een afzonderlijk aanvraagformulier in. De minderjarige kinderen overleggen een aanvraagformulier dat ondertekend is door een persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of door een wettelijke voogd.

b) een geldig reisdocument (bv. een paspoort), waarvan de geldigheidsduur langer is dan 3 maanden, op de datum waarop u van plan om het Schengengrondgebied te verlaten, of, in geval van meerdere reizen, op de datum waarop u van plan bent om dit grondgebied voor de laatste keer te verlaten. Dit document moet bovendien op zijn minst 2 blanco bladen bevatten en minder dan 10 jaar geleden afgegeven zijn geweest;

c) documenten die betrekking hebben op de voortzetting van de reis naar de eindbestemming na de voorziene luchthaventransit ;

d) inlichtingen die het mogelijk maken om uw wil om het grondgebied van de Schengenstaten niet te betreden te beoordelen.

Lees meer in De behandeltermijn.

Lees meer in Weigering.

Lees meer in Uw dossier opvolgen.

 

De overheden die met de grenscontrole belast zijn, kunnen u terugdrijven indien u aangehouden wordt in de transitzone van de luchthaven, zonder houder te zijn van de vereiste documenten

Lees meer in de Schengengrenscode (Verordening 2016/399).

(2017-03-14)