Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

NietBegeleideMinderjarigeVreemdeling

 
Niet Begeleide Minderjarige Vreemdeling

 

Definitie MENA (Art. 5 van de programmawet van 24/12/2002) 

elke persoon :

  • van minder dan achttien jaar oud,
  • niet begeleid door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent krachtens de nationale wet van de minderjarige,
  • die onderdaan is van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte,
  • en verkeert in één van de volgende situaties :
    • ofwel de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling hebben gevraagd;
    • ofwel niet voldoen aan de voorwaarden inzake toegang tot en verblijf op het grondgebied vastgesteld in de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Signalement van de niet-begeleide minderjarige

Al de minderjarige die voldoen aan definitie vermelde in de omzendbrief van 23/04/2004, dienen via een fiche “niet-begeleide minderjarige vreemdeling” worden gemeld aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Contactgegevens Dienst Vreemdelingenzaken

Dienst Vreemdelingenzaken
Cel MINTEH
WTC II
Antwerpsesteenweg 59 B
1000 Brussel

Fax.: 02/274 66 57
Mail: Bur_3M01@dofi.fgov.be


Dit webonderdeel kan niet worden weergegeven. U kunt proberen dit probleem op te lossen door deze webpagina te openen in een met Microsoft SharePoint Foundation compatibele HTML-editor zoals Microsoft SharePoint Designer. Neem contact op met de webserverbeheerder als dit probleem zich blijft voordoen.


Correlatie-id:90ba429e-e0ca-b0f9-b31d-d48e91a9547e