Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Recht_op_binnenkomst

Recht op binnenkomst


Een burger van de Unie heeft het recht België binnen te komen:

- op voorlegging van een nationale identiteitskaart, of
- op voorlegging van een geldig nationaal paspoort.

Als u die documenten niet hebt, probeer dan op een andere wijze aan te tonen dat u het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de Unie hebt. Leg bijvoorbeeld een vervallen identiteitsdocument voor of een verblijfsdocument dat in een andere lidstaat is afgegeven.

Om hierover meer te weten, raadpleeg de lijst van de documenten op voorlegging waarvan de binnenkomst in België is toegestaan voor een verblijf van minder dan 3 maanden gepubliceerd op de site van Grenscontrole (Documenten).

Referentietekst

Artikel 40, § 3, en artikel 41, 1e lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.