Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Reizen naar België

 

Covid-19: Implicaties op de reizen naar België of naar een andere Schengenstaat

​1) Reizen naar een andere Schengenstaat om naar huis terug te keren

De Covid-19-crisis heeft tot nooit eerder geziene reisbeperkingen geleid. 

Sinds maart 2020 hebben alle lidstaten beslissingen genomen die de onderdanen van derde landen die niet naar huis terug kunnen keren toestaan om hun verblijf op hun grondgebied te verlengen. In België hebben de betrokken personen een brief van de Dienst Vreemdelingenzaken ontvangen die hen toestaat om hun verblijf in België te verlengen.

Om deze personen in staat te stellen om naar huis terug te keren zodra ze dat kunnen moest er een Schengeneffect worden gegeven aan deze nationale beslissingen. Dit is nu een gedane zaak, dankzij de goedkeuring van een document dat alle nationale maatregelen die door alle Schengenstaten genomen werden herneemt (cf. nieuwe bijlage 2A van de Handleiding voor de behandeling van visumaanvragen en de wijziging van afgegeven visa).

In de praktijk:

Een onderdaan van een derde land die omwille van de gezondheidscrisis gemachtigd is om zijn verblijf in België te verlengen kan zich naar een andere Schengenstaat begeven om naar huis terug te keren. Hij moet echter in het bezit zijn van een geldig paspoort, de door de Dienst Vreemdelingenzaken gestuurde brief en het bewijs dat hij zich naar deze staat begeeft om naar zijn land van herkomst of verblijf terug te keren (vliegticket, treinticket...). 

2) Tijdelijke reisbeperking voor Extra-Schengen reizen naar België

Als voorzorgsmaatregel in de strijd tegen COVID-19 hebben de Europese Staats- en Regeringsleiders op 17.03.2020 beslist om tijdelijk de niet-essentiële reizen van onderdanen van derde landen zo veel mogelijk te beperken, dit op voorstel van de Europese Commissie. Deze reisbeperking is gericht op het drastisch verminderen van inkomende mensenstromen aan de buitengrenzen.

Wat betekent dit concreet voor Extra-Schengen reizen naar België?

Voor België zijn de beperkingen op niet-essentiële Extra-Schengen reizen in voege tot en met 15.06.2020. Deze maatregel kan daarna nog verlengd worden.

De reisbeperkingen zijn van toepassing op alle niet-essentiële reizen naar België. Uitsluitend reizen voor essentiële doeleinden kunnen plaatsvinden.

De reisbeperkingen zijn niet van toepassing op:

 • onderdanen van alle EU-lidstaten en Schengenstaten, zodat zij naar huis kunnen terugkeren;
 • Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een Schengenverblijfskaart of D-visum, zodat zij naar huis kunnen terugkeren. 

Meer gedetailleerde informatie omtrent het toepassingsgebied vindt u op de website van de Europese Unie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0115&from=EN

De lucht- en zeevervoerders die Extra-Schengen reizen naar België aanbieden zijn hiervan ingelicht en zullen de boarding in de staat van vertrek weigeren aan bijvoorbeeld:

 • Onderdanen van derde landen die reizen op basis van een visumvrije nationaliteit, zonder hierbij in het bezit te zijn van een Schengenverblijfskaart of D-visum;
 • Onderdanen van derde landen die reizen op basis van een visumplichtige nationaliteit die zich aanbieden met een C-visum.

Op de website van het Crisiscentrum vindt u nadere informatie terug over het al dan niet essentiële karakter van een reis en welke sanitaire voorschriften men moet naleven wanneer men wel nog kan reizen. https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen

3) Opschorting van de visumactiviteit

Belgische ambassades en consulaten momenteel en tot nader order geen enkele visumaanvraag meer aanvaarden en, behalve in geval van uitzondering (essentiële reis), geen visa meer afgeven. In de meeste landen worden de Visa Application Centers eveneens gesloten.

3.1. Visumaanvraag ingediend vóór de sluiting

De reeds ingediende visumaanvragen worden verder onderzocht. Indien een positieve beslissing wordt genomen, zal het visum echter niet onmiddellijk worden afgegeven, behalve in geval van uitzondering (essentiële reis).

a)     Visum voor een kort verblijf (familiebezoek, toerisme, zaken, …):

Indien het visum voor een kort verblijf werd aangevraagd, zal het visum kunnen worden afgegeven wanneer de situatie weer normaal is, op voorwaarde dat de aanvrager nog steeds aan de binnenkomstvoorwaarden voldoet.

b)     Visum voor een lang verblijf (gezinshereniging, werk, studies, …):

Indien het visum voor een lang verblijf werd aangevraagd, zal het visum kunnen worden afgegeven wanneer de situatie weer normaal is, zonder andere formaliteit, op voorwaarde dat de administratieve situatie van de gezinshereniger dit toelaat.

3.2. Geldig visum

Aan de personen die een geldig visum hebben, wordt sterk aanbevolen om elke niet-essentiële reis uit te stellen en te reizen wanneer de situatie opnieuw normaal zal zijn.  

a)     Visum geldig voor een kort verblijf (familiebezoek, toerisme, zaken, …):

Indien de geldigheidsduur van het visum dat voor de uitgestelde reis afgegeven werd niet volstaat om de duur van de nieuwe reis te dekken, zal een nieuw visum van ambtswege kunnen worden afgeleverd. Hiervoor moeten de volgende documenten worden voorgelegd:

 • visumaanvraagformulier met de nieuwe data van de reis, 
 • bewijs van betaling van de handling fee, 
 • kopie van het reisdocument met het visum dat voor de uitgestelde reis werd afgegeven, 
 • bewijs van de bepalingen voor de nieuwe reis (bv. nieuwe datum die vastgelegd is voor de conferentie of het professioneel rendez-vous, nieuwe uitnodiging, enz.) en 
 • een reisziekteverzekering die de duur van de nieuwe reis die voorzien wordt, dekt. 

b)     Visum geldig voor een lang verblijf (gezinshereniging, werk, studies, …):

Indien de geldigheidsduur van het visum dat voor de uitgestelde reis afgegeven werd niet volstaat om de duur van de nieuwe reis te dekken, zal een nieuw visum van ambtswege kunnen worden afgeleverd. Hiervoor moeten de volgende documenten worden voorgelegd:

 • visumaanvraagformulier met de nieuwe data van de reis, 
 • bewijs van betaling van de handling fee, 
 • kopie van het reisdocument met het visum dat voor de uitgestelde reis werd afgegeven,
 • bewijs van de bepalingen voor de nieuwe reis (bv. nieuwe gastovereenkomst, geldige gecombineerde vergunning etc.). In het kader van een gezinshereniging zal een nieuw visum van ambtswege kunnen worden afgeleverd na een controle van de administratieve situatie van de gezinshereniger (identiteitskaart of geldige verblijfstitel, geen schrapping) en van het feit dat er nog steeds sprake is van een concreet project in het kader van de gezinshereniging (samenleven of gezamenlijke vestiging).

c) Visum met het oog op een huwelijk of een verklaring van wettelijke samenwoning in België :

Indien de geldigheidsduur van het visum dat voor de uitgestelde reis afgegeven werd niet volstaat om de duur van de nieuwe reis te dekken zal een nieuw visum ambtshalve kunnen worden afgegeven:

 1. na controle van de administratieve situatie van de toekomstige echtgenoot of partner (geldige identiteitskaart of verblijfstitel, niet geschrapt);
 2. na bevestiging van het behoud van het gezinsherenigingsproject (recent bewijs van ongehuwde staat, nieuwe huwelijksverklaring, bevestiging door de toekomstige partner van de wil om een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen); en
 3. na voorlegging van de volgende documenten: 
 • visumaanvraagformulier, 
 • bewijs van betaling van de handling fee, 
 • kopie van het reisdocument met het visum
 • een reisziekteverzekering die de duur van de nieuwe reis die voorzien wordt, dekt.