Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Studeren_in_een_prive_instelling_voor_hoger_onderwijs

 
Studeren in een privé-instelling voor hoger onderwijs

 

Studeren in een privé-instelling voor hoger onderwijs

Principe
Waar de aanvraag voor de machtiging tot verblijf indienen?
Gezinsleden
Basisteksten


Principe

De machtiging om voorlopig in België te verblijven kan worden verleend aan de buitenlandse student die er een opleiding wil volgen in een privé-instelling voor hoger onderwijs.

De inschrijvingen als vrije student, als toehoorder, of de inschrijvingen voor afzonderlijke cursussen worden niet in aanmerking genomen.

Een onderwijs met beperkt uurrooster kan daarentegen wel in aanmerking genomen worden wanneer de vreemdeling bewijst dat dit onderwijs zijn hoofdbezigheid en de voorbereiding of de aanvulling van een onderwijs met volledig leerplan zal uitmaken. In dit geval wordt aan het dossier een uitvoerig studieplan en een motiveringsbrief toegevoegd.

 

Waar de aanvraag voor de machtiging tot verblijf indienen?

A. U bent in het buitenland
Klik voor meer informatie op procedure die moet worden gevolgd

B. U bent in België
Klik voor meer informatie op procedure die moet worden gevolgd

 

Gezinsleden

 

Meer info met betrekking tot de te volgen procedures, de voorwaarden en de voor te leggen documenten vindt u in de rubriek Gezinshereniging.

 

Basisteksten

• Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
• Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen