Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Verzoeken tot Internationale Bescherming

Verzoeken tot Internationale Bescherming

Covid-19: Implicaties op de administratieve procedures

BELANGRIJK: Verzoeken tot Internationale Bescherming: Aanvraag tot het bekomen van een afspraak in het Aanmeldcentrum ‘Klein Kasteeltje’

online-form.jpgSinds 17 maart zijn de aanvragen om een verzoek tot internationale bescherming in te dienen in het Aanmeldcentrum tijdelijk opgeschort. Deze maatregel werd genomen in uitvoering van de maatregelen van de Belgische regering om maximaal de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan.

Asielzoekers die in het Aanmeldcentrum ‘Klein Kasteeltje’ hun aanvraag tot internationale bescherming willen registreren, moeten een afspraak maken door middel van een online formulier.

Het aanvraagformulier tot het bekomen van afspraak in het Aanmeldcentrum is terug te vinden via deze link: https://arrivalcenterappointment.ibz.be/nl  
Het volledig ingevuld formulier zal automatisch worden verstuurd naar de Dienst Vreemdelingezaken.

De verzoekers ontvangen de bevestiging van de afspraak per mail met precisering van de dag en het uur van de afspraak. Het is absoluut verplicht om deze afspraak te respecteren en zich individueel (met het gezin) aan te bieden.

Het is niet toegelaten om groepjes te vormen bij het aanmeldcentrum.

Dit aanvraagformulier is uitsluitend voorbehouden  aan de personen die in het Aanmeldcentrum ‘klein Kasteeltje’ een registratie van een verzoek tot internationale bescherming willen indienen.

Indien het formulier voor andere procedures wordt doorgestuurd, zal dit NIET worden behandeld

 

 

Verhoren bij Dienst Vreemdelingenzaken (Pacheco gebouw) in het kader van een aanvraag Internationale Bescherming

 

In functie van de beslissingen genomen door de Belgische Regering betreffende de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, werden de interviews van verzoekers om internationale bescherming sinds 18 maart 2020 tijdelijk opgeschort.

De personen, voor wie het interview niet kon doorgaan of voor wie er een toekomstige datum op de bijlage 26 (qq) staat, mogen in geen enkel geval zich op eigen initiatief aanbieden. Ze zullen geen toegang krijgen tot het gebouw.

Een nieuwe uitnodiging zal door de dienst Vreemdelingenzaken verstuurd worden. U dient zelf geen actie te ondernemen of een formulier in te vullen.

In dit kader, elke wijziging van woonplaatskeuze moet per aangetekende zending worden meegedeeld aan de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Het formulier tot wijziging van de woonplaatskeuze kan op volgende adres link gedownload worden : https://www.cgvs.be/sites/default/files/formulieren/verklaring_wijziging_gekozen_woonplaats.pdf

Gelieve uw vragen in  verband met interviews internationale bescherming DVZ in de toekomst te richten aan :