Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Verzoeken tot Internationale Bescherming

Verzoeken tot Internationale Bescherming

Covid-19: Implicaties op de administratieve procedures

Naar aanleiding van beschikking 120/105/C van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel wordt de Belgische Staat veroordeeld tot het nemen van alle maatregelen die het passend acht om een einde te maken aan de onmogelijkheid voor verzoekers om internationale bescherming om materiële hulp overeenkomstig artikel 2, 6° van de opvangwet te vragen op het ogenblik dat zij online een afspraak aanvragen en om een beslissing te krijgen over het verkrijgen daarvan.

Naar aanleiding van deze beschikking hebben Fedasil, de Dienst Vreemdelingenzaken en het Kabinet van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie overleg gepleegd en werd beslist om het online systeem om een afspraak aan te vragen, stop te zetten.

Vanaf 30 oktober 2020 zullen personen die een aanvraag om internationale bescherming willen doen, zich om 8u30 moeten aanmelden aan het aanmeldcentrum in de Passendalestraat 2 te 1000 Brussel.

Opgelet: de sanitaire maatregelen zijn van toepassing en moeten verplicht worden nageleefd, met name:

  • Het dragen van een mondmasker is verplicht
  • De sociale afstanden moeten gerespecteerd worden voor het gebouw (1m50 tussen mensen die niet tot dezelfde sociale bubbel behoren)
  • De instructies van de medewerkers van Fedasil, de Dienst Vreemdelingenzaken en de politie moeten strikt worden opgevolgd.

Het is zeer belangrijk dat de maatregelen die van kracht zijn in de strijd tegen het Coronavirus worden nageleefd, hierop zal strikt worden toegezien.  

Procedure:

  • De aanwezige personen zullen worden uitgenodigd om, binnen de grenzen van de beheerscapaciteit van het aanmeldcentrum en met inachtneming van de sanitaire maatregelen, in "bubbels" binnen te komen volgens een vooraf bepaald schema, zodat de sanitaire voorschriften binnen het aanmeldcentrum kunnen worden nageleefd.
  • Een eerste groep mensen zal worden uitgenodigd om onmiddellijk binnen te komen.
  • Personen die niet onmiddellijk kunnen binnenkomen, krijgen een document dat aangeeft op welk tijdstip zij zich op diezelfde dag kunnen aanbieden, afhankelijk van de beheerscapaciteit van het aanmeldcentrum. Er wordt gevraagd om terug te keren op het tijdstip vermeld op het document en niet voor het gebouw te wachten.
  • Er wordt verzocht om zich niet aan te bieden om vragen te stellen over de procedure internationale bescherming of andere procedures.

Vragen over verblijfsprocedures of de stand van zaken van een procedure internationale bescherming:

infodesk@ibz.fgov.be

Vragen met betrekking tot de opvang bij Fedasil:

dispatching@fedasil.be