Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Welk_type_van_visum_aanvragen

 
Welk type van visum aanvragen?

 

Het type van visum dat vereist is om België binnen te komen hangt over het algemeen af van de duur en van de redenen van het voorgenomen verblijf. 

Als het voorgenomen verblijf niet langer duurt dan 3 maanden, vraagt u een visum voor kort verblijf aan (het “Schengenvisum”). Met dit visum kan de houder vrij rondreizen over het grondgebied van de Schengenstaten voor een verblijf van maximum 3 maanden binnen een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van de eerste binnenkomst op dit grondgebied. Dit visum kan worden afgegeven voor één binnenkomst, voor twee binnenkomsten of voor meerdere binnenkomsten. Het wordt doorgaans afgegeven voor familiebezoek, toerisme, beroepsafspraken of korte stages of opleidingen.

Als het voorgenomen verblijf langer duurt dan 3 maanden, vraagt u een nationaal visum lang verblijf aan (visum D). Dit visum is maximum 1 jaar geldig. Het heeft dezelfde gevolgen als een verblijfkaart wat het vrij verkeer binnen het Schengengrondgebied betreft. Het is de houder ervan dus toegestaan zich naar een andere Schengenstaat te begeven voor een totale duur van niet langer dan 3 maanden binnen een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van de eerste binnenkomst op het Schengengrondgebied. Dit visum wordt doorgaans afgegeven in het kader van een gezinshereniging, aan werknemers en aan studenten.

Als u wenst door te reizen via de internationale transitzone van een of meer luchthavens van de lidstaten, vraagt u een luchthaventransitvisum aan (visum A). In dit geval komt u niet binnen op het grondgebied van de Schengenstaten.

Sommige vreemdelingen zijn niet verplicht een inreisvisum te hebben om het Schengengebied binnen te komen voor een verblijf van maximum 3 maanden.
Bijlage 2 bij Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 stelt de lijst vast van de derde landen waarvan de onderdanen zijn vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een visum om de buitengrenzen van de Schengenstaten te overschrijden (zie hier voor meer informatie).

Specifieke bepalingen zijn van toepassing op onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, en ook op hun gezinsleden die de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland (zie hier voor meer informatie).

Als hun gezinsleden die niet de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, visumplichtig zijn, genieten zij alle faciliteiten om dit visum te verkrijgen. Het zal gratis zo snel mogelijk worden afgegeven in het kader van een versnelde procedure (zie hier voor meer informatie).