Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Contactgegevens en adres

 

 

Contactgegevens en adres
 

 

World Trade Center, Toren II
Antwerpsesteenweg, 59 B
(Voorlopige toegang via de Koning Albert II laan 28-30)
1000 Brussel

 

INFODESK
(Voor al uw dossiergebonden vragen)

Tel. : 02/793.80.00 

 

Maandag9u30-12u
Dinsdag9u30-12u
Woensdag9u30-12u
Donderdag14u-16u
Vrijdag9u30-12u

 


E-mail : infodesk@ibz.fgov.be

De diensten van de Dienst Vreemdelingenzaken zullen in de loop van oktober en november 2018 verhuizen.

Vanaf 29 oktober 2018 moet alle briefwisseling naar ons nieuwe adres gestuurd worden:
Dienst Vreemdelingenzaken
Pachecolaan 44
1000 Brussel
België

De telefonische gegevens van uw gesprekspartners veranderen niet.

Indien u een afspraak hebt in onze bureaus, neem dan op voorhand contact op met de persoon met wie u een afspraak hebt om te weten of zijn dienst al naar de nieuwe site verhuisd is.

Voor vragen in verband met uw dossier, gelieve contact op te nemen met INFODESK:
Tel.: 02/793.80.00
E-mail: infodesk@ibz.fgov.be

 

 

 

 

 

De Infodesk van Dienst Vreemdelingenzaken contacteren

 

Als u belt of een e-mail stuurt naar de Infodesk dient u in het bezit te zijn van een van volgende gegevens:

* het dossiernummer van de Dienst Vreemdelingenzaken: dit nummer bestaat uit 7 cijfers en wordt als referentienummer vermeld op briefwisseling van Dienst Vreemdelingenzaken. 

* het Rijksregisternummer: dit nummer is terug te vinden op verblijfsdocumenten.

* het visumaanvraagnummer: dit nummer is door de visumaanvrager te bekomen bij de bevoegde ambassade.  Ter info: dit nummer begint nooit met een 0 en bevat geen letters. 

Het verschaffen van deze nummers geeft niet automatisch recht op informatie.  Conform de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen medewerkers van de Infodesk steeds naar uw identiteit en de reden van de contactname vragen.

Het louter verschaffen van naam en geboortedatum volstaat niet om opzoekingen te doen. 

Indien u niet eerder de mogelijkheid had het dossiernummer van de Dienst Vreemdelingenzaken te bekomen, kan dit aangevraagd worden:

* als particulier stuurt u een mail naar de Infodesk.  U voegt een duidelijke kopie van uw paspoort of identiteitskaart toe.

* als advocaat stuurt u een mail naar de Infodesk met duidelijke vermelding om welke persoon het gaat.  Een kopie van paspoort of identiteitskaart dient niet toegevoegd te worden.

 

 

Meer info: 

 

Wijzigingen van contactgegevens meedelen aan dienst vreemdelingenzaken

 

Enkel voor overheidsdiensten: Gemeenten, OCMW, Parketten, Andere overheden,...
Enkel voor: Advocaten, NGO'S, Verenigingen, VZW
Niet voor particulieren (!!)

Zie document

 

KLACHTEN:

 

  Indien u klachten heeft over ons departement of onze directies, verkrijgt u de contactgegevens door op dit logo te klikken.

 

 

CONTACT WEBMASTER

Uw opmerkingen, vragen of suggesties over de website kunt u overmaken aan de webmaster. Dit e-mail adres is niet geschikt voor inlichtingen over uw persoonlijk dossier of voor algemene inlichtingen. Voor meer informatie gelieve u te wenden tot onze Infodesk