Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Contactgegevens en adres

 

 

Contactgegevens en adres
 

Bereikbaarheid van Dienst Vreemdelingenzaken

Omwille van de actueel geldende gezondheidsrichtlijnen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken de volgende maatregelen genomen:
  • De receptie in het Pacheco gebouw is tijdelijk gesloten
  • Alle afspraken, zoals vermeld op de bijlage 26 of 26quinquies, die dateren van vóór 19.03.2020 of interviews die gepland werden – en waarvan de datum vermeld staat op de bijlage 26 of 26quinquies – werden geannuleerd. Elke persoon zal een nieuwe uitnodiging ontvangen, met vermelding van de datum en het uur waarop hij zich dient aan te bieden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Bij de uitnodiging dient een document bijgevoegd te worden dat de maatregelen vermeld die dienen gerespecteerd te worden in het kader van de bestrijding van het Coronavirus, en de maatregelen die moeten gevolgd worden wanneer men zich aanbiedt in het Pacheco-gebouw.

 

 

Pachecolaan 44
1000 Brussel
Toegangsplan

 

INFODESK
(Voor al uw dossiergebonden vragen)

Tel. : 02/793.80.00 

 

Maandag9u30 - 12u00
Dinsdag9u30 - 12u00
Woensdag9u30 - 12u00
Donderdag14u00 - 16u00
Vrijdag9u30 -  12u00

 


E-mail : infodesk[at]ibz.fgov.be


Bezoeken

Het onthaal is open van 8.30 tot 16.00 uur.
Het onthaal is enkel toegankelijk voor bezoekers met een afspraak.
Alle inlichtingen betreffende de stand van zaken in uw dossier kunnen enkel door Infodesk worden gegeven. Het is dan ook nutteloos om u naar het onthaal van DVZ te begeven om deze info te bekomen gezien aan het onthaal geen antwoorden kunnen worden gegeven.

Post

De briefwisseling moet naar dit adres worden gestuurd:
Dienst Vreemdelingenzaken
Pachecolaan 44
1000 Brussel

Aanvragers van internationale bescherming (asielzoekers) 

De diensten die bij Dienst Vreemdelingenzaken die belast zijn met de aanvragen voor internationale bescherming zijn gevestigd op twee plaatsen:

  • Het Klein Kasteeltje

Passendalestraat 2
1000 Brussel   Toegangsplan
In het Klein Kasteeltje worden de aanvragen voor internationale bescherming geregistreerd.

Openingsuren: 8u30 - 9u30

  • Pacheco

Pachecolaan 44 (44 Kubus)
1000 Brussel  Toegangsplan
Op dit adres wordt vervolgens, op afspraak, de aanvraag voor internationale bescherming ingediend (verhoor, administratief luik, bepalen welke staat verantwoordelijk is voor het behandelen van de aanvraag ...).

 

 

 

 

 

De Infodesk van Dienst Vreemdelingenzaken contacteren

 

Als u belt of een e-mail stuurt naar de Infodesk dient u in het bezit te zijn van een van volgende gegevens:

* het dossiernummer van de Dienst Vreemdelingenzaken: dit nummer bestaat uit 7 cijfers en wordt als referentienummer vermeld op briefwisseling van Dienst Vreemdelingenzaken. 

* het Rijksregisternummer: dit nummer is terug te vinden op verblijfsdocumenten.

* het visumaanvraagnummer: dit nummer is door de visumaanvrager te bekomen bij de bevoegde ambassade.  Ter info: dit nummer begint nooit met een 0 en bevat geen letters. 

Het verschaffen van deze nummers geeft niet automatisch recht op informatie.  Conform de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen medewerkers van de Infodesk steeds naar uw identiteit en de reden van de contactname vragen.

Het louter verschaffen van naam en geboortedatum volstaat niet om opzoekingen te doen. 

Indien u niet eerder de mogelijkheid had het dossiernummer van de Dienst Vreemdelingenzaken te bekomen, kan dit aangevraagd worden:

* als particulier stuurt u een mail naar de Infodesk.  U voegt een duidelijke kopie van uw paspoort of identiteitskaart toe.

* als advocaat stuurt u een mail naar de Infodesk met duidelijke vermelding om welke persoon het gaat.  Een kopie van paspoort of identiteitskaart dient niet toegevoegd te worden.

 

 

Meer info: 

 

Wijzigingen van contactgegevens meedelen aan dienst vreemdelingenzaken

 

Enkel voor overheidsdiensten: Gemeenten, OCMW, Parketten, Andere overheden,...
Enkel voor: Advocaten, NGO'S, Verenigingen, VZW
Niet voor particulieren (!!)

Zie document

 

KLACHTEN:

 

  Indien u klachten heeft over ons departement of onze directies, verkrijgt u de contactgegevens door op dit logo te klikken.

 

 

CONTACT WEBMASTER

Uw opmerkingen, vragen of suggesties over de website kunt u overmaken aan de webmaster. Dit e-mail adres is niet geschikt voor inlichtingen over uw persoonlijk dossier of voor algemene inlichtingen. Voor meer informatie gelieve u te wenden tot onze Infodesk