Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Contactgegevensenadress

 

 

Contactgegevens en adres
 

World Trade Center, Toren II
Antwerpsesteenweg, 59 B
(Voorlopige toegang via de Koning Albert II laan 28-30)
1000 Brussel
INFODESK
(Voor al uw dossiergebonden vragen)

Tel. : 02/793.80.00   Elke werkdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u
E-mail : infodesk@ibz.fgov.be

 

 

De Infodesk van Dienst Vreemdelingenzaken contacteren

 

Als u belt of een e-mail stuurt naar de Infodesk dient u in het bezit te zijn van een van volgende gegevens:

* het dossiernummer van de Dienst Vreemdelingenzaken: dit nummer bestaat uit 7 cijfers en wordt als referentienummer vermeld op briefwisseling van Dienst Vreemdelingenzaken. 

* het Rijksregisternummer: dit nummer is terug te vinden op verblijfsdocumenten.

* het visumaanvraagnummer: dit nummer is door de visumaanvrager te bekomen bij de bevoegde ambassade.  Ter info: dit nummer begint nooit met een 0 en bevat geen letters. 

Het verschaffen van deze nummers geeft niet automatisch recht op informatie.  Conform de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen medewerkers van de Infodesk steeds naar uw identiteit en de reden van de contactname vragen.

Het louter verschaffen van naam en geboortedatum volstaat niet om opzoekingen te doen. 

Indien u niet eerder de mogelijkheid had het dossiernummer van de Dienst Vreemdelingenzaken te bekomen, kan dit aangevraagd worden:

* als particulier stuurt u een mail naar de Infodesk.  U voegt een duidelijke kopie van uw paspoort of identiteitskaart toe.

* als advocaat stuurt u een mail naar de Infodesk met duidelijke vermelding om welke persoon het gaat.  Een kopie van paspoort of identiteitskaart dient niet toegevoegd te worden.

 

 

Meer info: 

 

Wijzigingen van contactgegevens meedelen aan dienst vreemdelingenzaken

 

Enkel voor overheidsdiensten: Gemeenten, OCMW, Parketten, Andere overheden,...
Enkel voor: Advocaten, NGO'S, Verenigingen, VZW
Niet voor particulieren (!!)

Zie document

 

KLACHTEN:

 

  Indien u klachten heeft over ons departement of onze directies, verkrijgt u de contactgegevens door op dit logo te klikken.

 

 

CONTACT WEBMASTER

Uw opmerkingen, vragen of suggesties over de website kunt u overmaken aan de webmaster. Dit e-mail adres is niet geschikt voor inlichtingen over uw persoonlijk dossier of voor algemene inlichtingen. Voor meer informatie gelieve u te wenden tot onze Infodesk