Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 

 

Behandeling van een visumaanvraag met het oog op een vestiging in België (visum D) (termijn bij benadering)
 

De termijn waarbinnen wij een beslissing nemen hangt af van de reden die u aanvoert om de toestemming te vragen in België te verblijven, van de bewijsstukken die u voorlegt, van de mate van ingewikkeldheid van het dossier en ten slotte ook van de controles die wij wensen uit te voeren.

Enkele voorbeelden
U bent rentenier: reken op +/- 7 maanden.*
U voert humanitaire redenen aan: reken op +/- 7 maanden.*
De aanvraag betreft een kind onder voogdij: reken op +/- 3 maanden.*

* vanaf de datum van ontvangst van het dossier dat u bij het consulaat hebt ingediend.

Hou ook rekening met de termijn voor het doorsturen van uw dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken (diplomatieke post) en de tijd die het consulaat nodig heeft om zijn beslissing te betekenen.

(Update: 2014-09-15)