Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 


Behandeling van een visumaanvraag voor een gezinshereniging (visum D)

 

-   Als u zich voegt bij een onderdaan van een derde land die de toestemming heeft om tijdelijk of onbeperkt in België te verblijven, nemen wij een beslissing binnen 9 maanden vanaf de datum ingeschreven op het attest dat door het consulaat is afgegeven bij de indiening van uw aanvraag (bijlage 15quinquies).

Als het dossier ingewikkeld is, kunnen wij deze termijn twee keer verlengen (2 x 3 maanden).

Wij nemen dus altijd een beslissing binnen een termijn van maximum 15 maanden (Lees meer hier).

(artikel 10 of artikel 10bis van de wet van 15 december 1980)

 

-   Als u zich voegt bij een burger van de Unie (die geen Belg is), nemen wij een beslissing binnen 6 maanden vanaf de effectieve indiening van uw aanvraag bij het consulaat (Lees meer hier).

(artikel 40bis van de wet van 15 december 1980)

 

-   Als u zich voegt bij een Belg, nemen wij een beslissing binnen 6 maanden vanaf de effectieve indiening van uw aanvraag bij het consulaat (Lees meer hier). 

(artikel 40ter van de wet van 15 december 1980)

(Update: 2016-07-11)