Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Hoezithetmetmijnvisumaanvraag

 

 

Hoe zit het met mijn visumaanvraag?


25/06/2018

Wanneer de Belgische ambassade of het Belgische consulaat uw visumaanvraag voor beslissing naar de Dienst Vreemdelingenzaken stuurt, kunt u met de applicatie « Hoe staat het met mijn visumaanvraag? » de procedure volgen.

 

De opzoeking starten

Kies de post in het uitklapmenu en tik het nummer van uw visumaanvraag in.

De applicatie herkent geen nummer dat door een Visa Application Center (VAC) is toegekend. U dient bijgevolg de referentie van het consulaat in te voeren. Indien u deze referentie niet kent, neemt u best contact op met het consulaat. Wanneer u gebruik gemaakt heeft van Visa on Web, logt u zich opnieuw in waarna u de referentie van het consulaat kan noteren.

Start vervolgens de opzoeking.

NB : Abuja en Den Haag zijn nog niet in het uitklapmenu. Contacteer rechtstreeks de infodesk (+ 32 2 793 80 00 of infodesk@ibz.fgov.be).

 

Resultaat van de opzoeking:

Vier resultaten zijn mogelijk: in behandeling, aanvullende documenten, aanvaarding of weigering.

Opgelet :
"In afwachting ontvangst van documenten" betekent dat uw aanvraag momenteel onderzocht wordt. Indien bijkomende documenten nodig zijn (dit is niet altijd het geval), zal de consulaire post u contacteren. Gelieve in dit geval niet rechtstreeks contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken.

 

Er verschijnt geen resultaat:

Probeer geregeld opnieuw, want uw aanvraag is niet onmiddellijk zichtbaar.
Als u een visum voor een kort verblijf hebt aangevraagd (visum C), wordt uw aanvraag in principe zichtbaar enkele dagen nadat de post uw dossier elektronisch heeft opgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken.
Als u een visum voor een lang verblijf hebt aangevraagd (visum D), wordt uw aanvraag in principe zichtbaar 2 tot 4 weken na de datum van verzending van uw dossier met de diplomatieke post naar de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Neem alleen contact op met de Dienst Vreemdelingenzaken als deze termijnen duidelijk worden overschreden.