Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Hoezithetmetmijnvisumaanvraag

 

 

Hoe zit het met mijn visumaanvraag?
04/01/2019


Wanneer de Belgische ambassade of het Belgische consulaat uw visumaanvraag voor beslissing naar de Dienst Vreemdelingenzaken stuurt, kunt u met de applicatie « Hoe staat het met mijn visumaanvraag? » de procedure volgen.

 

De opzoeking starten

Kies de post in het uitklapmenu en tik het nummer van uw visumaanvraag in.

De applicatie herkent geen nummer dat door een Visa Application Center (VAC) is toegekend. U dient bijgevolg de referentie van het consulaat in te voeren. Indien u deze referentie niet kent, neemt u best contact op met het consulaat. Wanneer u gebruik gemaakt heeft van Visa on Web, logt u zich opnieuw in waarna u de referentie van het consulaat kan noteren.

Start vervolgens de opzoeking.

NB : Abuja en Den Haag zijn nog niet in het uitklapmenu. Contacteer rechtstreeks de infodesk (+ 32 2 793 80 00 of infodesk@ibz.fgov.be).

 

Resultaat van de opzoeking:

Vier resultaten zijn mogelijk: in behandeling, aanvullende documenten, aanvaarding of weigering.

Opgelet :
"In afwachting ontvangst van documenten" betekent dat uw aanvraag momenteel onderzocht wordt. Indien bijkomende documenten nodig zijn (dit is niet altijd het geval), zal de consulaire post u contacteren. Gelieve in dit geval niet rechtstreeks contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken.

 

Er verschijnt geen resultaat:

Probeer regelmatig opnieuw aangezien uw aanvraag niet onmiddellijk zichtbaar is. De termijn varieert naargelang de manier waarop de aanvraag verzonden wordt (elektronische aanvraag of via de diplomatieke koffer) en het doel van de reis. Er zijn immers meerdere diensten bevoegd voor het onderzoek van de visumaanvragen. Neem enkel contact op met de Dienst Vreemdelingenzaken indien de vermelde termijnen duidelijk overschreden zijn:

  • Visumaanvraag kort verblijf (visum C): enkele dagen na de elektronische verzending van uw dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken zichtbaar;
  • Visumaanvraag in het kader van werk, studies, humanitaire redenen, enz. (visum D): 3 tot 4 weken na de verzending van uw dossier via de diplomatieke koffer naar de Dienst Vreemdelingenzaken zichtbaar;
  • Visumaanvraag in het kader van een gezinshereniging: 9 tot 10 weken na de verzending van uw dossier via de diplomatieke koffer naar de Dienst Vreemdelingenzaken zichtbaar.
  • Visumaanvraag met het oog op een huwelijk of wettelijke samenwoning: 4 tot 5 weken na de verzending van uw dossier via de diplomatieke koffer naar de Dienst Vreemdelingenzaken zichtbaar.