Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Hoezithetmetmijnvisumaanvraag

 

 

Hoe zit het met mijn visumaanvraag?
 

 

Wanneer moet de applicatie "Hoe zit het met mijn visumaanvraag?" gebruikt worden?

De applicatie maakt het mogelijk om een visumaanvraag te volgen die bij een Belgische diplomatieke of consulaire post wordt ingediend en voor beslissing naar de Dienst Vreemdelingenzaken gestuurd wordt.

Hoet moet de opzoeking gestart worden?

  • Kies de post in het uitklapmenu * ;
  • De referentie die door de post aan de visumaanvraag ** werd toegekend invoeren ;
  • De opzoeking starten.  

* Neem rechtstreeks contact op met de infodesk indien de visumaanvraag in Den Haag of Abuja werd ingediend, aangezien deze posten nog niet zijn opgenomen in het uitklapmenu. 

** Indien de aanvraag via Visa on Web wordt ingediend : zich opnieuw aanmelden om de referentie die door de post aan de visumaanvraag werd toegekend te kennen.

Resultaat van de opzoeking:

 Vier resultaten zijn mogelijk: in behandeling, aanvullende documenten *, aanvaarding of weigering

* Het resultaat "Aanvullende documenten" betekent dat de aanvraag onderzocht wordt, maar dat de Dienst aanvullende informatie of documenten gevraagd heeft. Indien deze informatie of deze documenten door de aanvrager moeten worden geleverd (dit is niet altijd het geval) zal de post contact opnemen met hem.

Wat moet men doen indien geen enkel resultaat verschijnt?

  • Verifieer of de referentie van de aanvraag door de post werd toegekend. De referentie die door een Visa Application Center werd toegekend zal nooit een resultaat opleveren.
  • Neem niet onmiddellijk contact op met de Dienst Vreemdelingenzaken, maar probeer regelmatig opnieuw. Een aanvraag kan enkel worden gevolgd indien de Dienst Vreemdelingenzaken deze aanvraag in de applicatie geregistreerd heeft. Gedurende bepaalde periodes van het jaar (zomer, schoolvakantie, eindejaarsfeesten) kan het verschillende weken duren vooraleer deze registratie plaatsvindt. Indien er geen enkel resultaat is, betekent dit dus niet dat de Dienst Vreemdelingenzaken uw aanvraag niet ontvangen heeft.

Opgelet: omdat er niet voldoende personeel is om de visumaanvragen voor een kort verblijf te behandelen wordt de registratie momenteel op het moment van de behandeling uitgevoerd.  Bijgevolg zal de opzoeking geen resultaat opleveren vooraleer de beslissing genomen wordt.

Nuttige link:

Behandelingstermijn van een visumaanvraag