Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Omzendbrieven

 


Omzendbrieven

  
  
  
  
16/06/2016Omzendbrief inzake de toepassing van de administratieve geldboetes van 200 euro op basis van de wet van 15 december 198020160616.pdf
  
23/03/2016Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 200620160323.pdf
  
23/03/2016- Bijlage 3 Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wetten van 15 september 2006 (gewijzigd door OB 23/03/2016)20160323_nl_bijlage3.pdf
  
08/05/2015Omzendbrief betreffende de signalementfiche van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en hun tenlasteneming.20150508.pdf
  
13/12/2013Omzendbrief betreffende de toepassing van de artikelen van de wet van 15/12/1980, wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging, die door het Grondwettelijk Hof in het arrest nr. 121/2013 van 26/09/2013 geïnterpreteerd werden20131213.pdf
  
17/09/2013Ob betreffende de gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de DVZ ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een verklaring van een wettelijke samenwoning van een vreemdeling in illegaal of precair verblijf20130917.pdf
  
30/08/2013Omzendbrief tot opheffing van de omzendbrief van 20/07/2001 betreffende de juridische draagwijdte van bijlage 35 van het koninklijk besluit van 08/10/1981. - Afvoering van de registers. - Inschrijving20130830.pdf
  
18/03/2013Ministeriële omzendbrief nr. 1815. Gedetineerde vreemdelingen20130307_n.pdf
  
10/06/2011Omzendbrief betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader20110610_n.pdf
  
14/07/2009Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene20090714_n.pdf
  
29/05/2009Omzendbrief betreffende de identificatie van onregelmatig verblijvende vreemdelingen20090529_n.pdf
  
26/09/2008Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel20080926_n.pdf
  
26/09/2008Administratief verslag vreemdelingencontrole Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel20080926_n_Administatiefverslag.pdf
  
21/06/2007- Bijlage 1 Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wetten van 15 september 200620070621_nl_bijlage1.pdf
  
21/06/2007- Bijlage 2 Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wetten van 15 september 200620070621_nl_bijlage2.pdf
  
21/06/2007- Bijlage 3 Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wetten van 15 september 2006 (gewijzigd door OB 23/03/2016)20070621_nl_bijlage3.pdf
  
21/06/2007- Bijlage 4 Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wetten van 15 september 200620070621_nl_bijlage4.pdf
  
21/06/2007- Bijlage 5 Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wetten van 15 september 200620070621_nl_bijlage5.pdf
  
21/06/2007- Bijlage 6 Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wetten van 15 september 200620070621_nl_bijlage6.pdf
  
21/06/2007- Bijlage 7 Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wetten van 15 september 200620070621_nl_bijlage7.pdf
  
21/06/2007Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wetten van 15 september 200620070621_nl.pdf
  
20/12/2006Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van onderdanen van Roemenië en Bulgarije, nieuwe lidstaten van de Europese Unie, en van hun familieleden, vanaf 1 januari 2007, met name voor de overgangsperiode20061220_nl.pdf
  
17/11/2006Omzendbrief betreffende de vrijwillige terugkeer van vreemdelingen met behulp van de Internationale Organisatie voor Migratie20061117_nl.pdf
  
05/10/2006Omzendbrief betreffende de subsidiaire beschermingsstatus20061005_nl.pdf
  
05/10/2006- Bijlage Omzendbrief betreffende de subsidiaire beschermingsstatus20061005_nl_bijlage.pdf
  
10/05/2006Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden – Verlenging overgangsperiode voor de nieuwe EU-lidstaten – adreswijzigingen20060510_nl.pdf
  
06/12/2005Omzendbrief betreffende de afschaffing van het voor éénsluitend verklaard afschrift in de verblijfsreglementering voor vreemdelingen20051206_nl.pdf
  
02/10/2005Omzendbrief betreffende de procedure tot toekenning van een identificatienummer door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het zogenaamde « bisnummer », aan vreemdelingen die tijdelijk naar België komen als gelegenheidswerknemers20051202_nl.pdf
  
29/09/2005Omzendbrief betreffende het verslag van samenwoonst of van gezamenlijke vestiging dat opgesteld wordt in het kader van de wet van 15 december 1980 en van de omzendbrief van 30/09/199720050929_nl.pdf
  
29/09/2005- Bijlage Omzendbrief betreffende het verslag van samenwoonst of van gezamenlijke vestiging dat opgesteld wordt in het kader van de wet van 15 december 1980 en van de omzendbrief van 30/09/199720050929_nl_bijlage.pdf
  
1 - 30Volgende