Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Publicaties

 

 

Publicaties
 

Je hebt een asielaanvraag ingediend en wilt aan het werk?

 

You have applied for asylum and you want to work?

 

 

België en migratie en Asiel in België

Deze twin brochure is het resultaat van samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS. In de brochure worden de opdracht, de waarden, de structuur en de organisatie van de twee instanties voorgesteld en wordt er bovendien uitleg verschaft over hun specifieke bevoegdheden. Ook beschikbaar in:

Dublin Leaflets

 

Statistisch jaarverslag

 
 

Activiteitenrapport