Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

home

 Nieuws

  

EMN studie: begunstigden internationale bescherming die reizen naar hun land van herkomst  05.11.2019

Een begunstigde van internationale bescherming is een persoon die een vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus verkregen heeft.

Wat gebeurt er wanneer een begunstigde van internationale bescherming terugreist naar zijn/haar land van herkomst?
Wat zijn de uitdagingen voor nationale overheden bij de beoordeling of deze personen nog steeds bescherming nodig hebben?

Leer hier meer over in de studie EMN Migratie: https://youtu.be/uOD0f7fPMy0

Gecombineerde vergunning:
Foute informatie doet de ronde.
De gecombineerde vergunning is geen regularisatie. Het is een administratieve vereenvoudiging zodat voortaan slechts één aanvraag ingediend dient te worden om te werken en om te verblijven.
De voorwaarden voor het verblijf zijn niet gewijzigd door de gecombineerde vergunning.

Momenteel schommelt de termijn voor het onderzoek van een aanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken tussen 2 maand en 2,5 maand, vanaf de datum waarop het Gewest de aanvraag ontvankelijk heeft verklaard (bijwerking: april 2019). Indien deze termijn niet overschreden wordt, vraagt de Dienst aan de werkgevers om niet te telefoneren of een mail te sturen, om te vragen hoe het met een dossier zit (bijkomend werk, ten nadele van de behandeling van de aanvragen).

------------------

​Dienst Vreemdelingenzaken:

Pachecolaan 44
1000 Brussel

Toegangsplan
(Lees meer...)

​ Werken bij Dienst Vreemdelingenzaken

Werken bij Dienst Vreemdelingenzaken

Overzicht van de vacante posten

 ------------------

Mensen zonder wettig verblijf:
In het akkoord van de Belgische regering wordt herinnerd aan het feit dat de regularisatie een uitzonderlijke procedure blijft. In het kader van deze procedure wordt de beslissing op individuele basis genomen. Het akkoord voorziet geen collectieve regularisaties meer.
Dit betekent dat de Dienst Vreemdelingenzaken in de loop van de komende jaren geen enkele vraag om collectieve regularisatie in overweging zal nemen. ​

 

schijnhuwelijk 

Over de FOD Binnenlandse Zaken            Privacy                   Cookiebeleid