Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

home

 Nieuws

 ​De Dienst Vreemdelingenzaken verhuist:

Pachecolaan 44
1000 Brussel
Toegangsplan

De telefoonnummers van de diensten veranderen niet.

Bezoeken

Als je in de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken moet zijn, contacteer dan vooraf de persoon met wie je een afspraak hebt, om te weten of zijn dienst al naar het nieuwe adres is verhuisd.

Vanaf 26 november is het onthaal in het nieuwe gebouw open van 8.30 tot 16.00 uur.

Post

Vanaf 26 november moet de briefwisseling naar het nieuwe adres worden gestuurd:
Dienst Vreemdelingenzaken
Pachecolaan 44
1000 Brussel

Aanvragers van internationale bescherming (asielzoekers) 

Vanaf 3 december verhuizen de diensten die bij de Dienst Vreemdelingenzaken belast zijn met de aanvragen voor internationale bescherming, naar 2 plaatsen:

  • Het Klein Kasteeltje

Passendalestraat 2, 1000 Brussel   Toegangsplan
In het Klein Kasteeltje worden de aanvragen voor internationale bescherming geregistreerd.

  • Pacheco

Pachecolaan 44 (44 Kubus), 1000 Brussel  Toegangsplan
Op dit adres wordt vervolgens, op afspraak, de aanvraag voor internationale bescherming ingediend (verhoor, administratief luik, bepalen welke staat verantwoordelijk is voor het behandelen van de aanvraag ...).


Opgelet!   Onder nummers van Vreemdelingenzaken worden frauduleuze oproepen gemaakt door personen met valse voorwendselen.  Vreemdelingenzaken zal, in het kader van zijn wettelijke opdrachten, nooit instructies geven via een telefoonlijn.  Vreemdelingenzaken zal nooit telefonisch opdracht geven betalingen uit te voeren.  Voer nooit een betaling uit op basis van een telefonische vraag.

 

HERINNERING Mensen zonder wettig verblijf

In het akkoord van de Belgische regering wordt herinnerd aan het feit dat de regularisatie een uitzonderlijke procedure blijft. In het kader van deze procedure wordt de beslissing op individuele basis genomen.

Het akkoord voorziet geen collectieve regularisaties meer.

Dit betekent dat de Dienst Vreemdelingenzaken in de loop van de komende jaren geen enkele vraag om collectieve regularisatie in overweging zal nemen. ​

 

 

Over de FOD Binnenlandse Zaken            Privacy                   Cookiebeleid