Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Asiel

 

 

Statistieken DVZ - Asiel
 

De Directie Asiel van de Dienst Vreemdelingenzaken zorgt voor:

  • het registreren van alle asielaanvragen die op het Belgische grondgebied of aan de grens zijn ingediend;
  • het afnemen van vingerafdrukken van de aanvragers;
  • het bepalen van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag (Overeenkomst van Dublin);

 

Hieronder vindt u de statistieken over de activiteiten van deze Directie.

AANDACHT : nieuwe definitie vanaf 01.01.2016

Sedert 01.01.2016 hebben de statistieken asiel betrekking op de personen en niet meer op de aanvragen. Niet enkel de volwassen asielzoekers en de niet begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die asiel aanvragen maar ook de minderjarige vreemdelingen die hun ouders of wettelijke voogd vergezellen, worden voortaan meegeteld.