Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Gezinshereniging

 

 

Overige statistieken – Gezinshereniging
 

De gezinshereniging is omkaderd door de artikelen 10 en 10bis (aanvraag voor gezinshereniging met een onderdaan van een derde land), 40bis  (aanvraag voor gezinshereniging met een onderdaan van een land van de Europese Unie (EU) of een Zwitser) en 40ter (aanvraag voor gezinshereniging met een Belg) van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Hieronder vindt u de statistieken betreffende de gezinshereniging.