Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Internationale bescherming

 

 

Statistieken DVZ - Internationale bescherming
 

De Directie Asiel van de Dienst Vreemdelingenzaken zorgt voor:

  • het registreren van alle verzoeken om internationale bescherming die op het Belgische grondgebied of aan de grens zijn ingediend;
  • het afnemen van vingerafdrukken van de verzoekers;
  • het bepalen van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming (Overeenkomst van Dublin);

 

Hieronder vindt u de statistieken over de activiteiten van deze Directie.

AANDACHT : nieuwe definitie vanaf 01.01.2016

Sedert 01.01.2016 hebben de statistieken internationale bescherming betrekking op de personen en niet meer op de verzoeken. Niet enkel de volwassen verzoekers en de niet begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die verzoeken om internationale bescherming maar ook de minderjarige vreemdelingen die hun ouders of wettelijke voogd vergezellen, worden voortaan meegeteld.

 

 

Maandelijkse statistieken