Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Gezinshereniging – Ziektekostenverzekering

22/02/2016


Gezinshereniging – Ziektekostenverzekering
De ziekenfondsen zullen binnenkort nieuwe attesten afgeven (wijziging van de reglementering inzake de verplichte ziektekostenverzekering en uitkeringen).
De oude attesten zullen tot nader order nog aanvaard worden.

De gezinshereniger kan aantonen dat hij een ziekteverzekering heeft die de risico’s in België voor hemzelf en zijn familieleden dekt door een ziekteverzekering aan te gaan bij een ziekteverzekeringsorgaan of door een attest voor te leggen van zijn ziekenfonds (.pdf / .docdat bevestigt dat de familieleden  zich mogen aansluiten zodra zij in België aankomen.

De ziekenfonds levert echter geen attest in de volgende gevallen:

a)      Het familielid is de wettelijk geregistreerde partner van een onderdaan van een derde land die legaal (tijdelijk of onbeperkt) in België verblijft;

b)      Het familielid is de wettelijk geregistreerde partner van een burger van de Unie of een belg;

c)      Het familielis is een bloedverwant in opgaande lijn van een burger van de Unie.

In deze gevallen bewijst de gezinshereniger dat hij bij een ziekenfonds is aangesloten en dat hij een privé-ziekteverzekering heeft aangesloten bij een ziekteverzekeringsorgaan voor de familieleden die hem vervoegt.