Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Alle nieuws van Vreemdelingenzaken


  
  
Description
25/06/2019
  
29/03/2016
  
De wet van 14.12.2015 tot wijziging van de artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15.12.1980 is in werking getreden op 01.03.2016. Deze wet legt de nadruk op een efficiëntere behandeling van de toestroom van herhaalde aanvragen
22/02/2016
  
De ziekenfondsen zullen binnenkort nieuwe attesten afgeven (wijziging van de reglementering inzake de verplichte ziektekostenverzekering en uitkeringen).
De oude attesten zullen tot nader order nog aanvaard worden.
05/01/2016
  
Inwerkingtreding: 07/01/2016
03/12/2015
  
Toelichting voor de gezinshereniger waarvan de inkomen lager is dan 1.333,94€/maand
1 - 5Volgende