Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

home

  Covid-19: Implicaties op de administratieve procedures

online-form.jpgBELANGRIJK: Verzoeken tot Internationale Bescherming: Aanvraag tot het bekomen van een afspraak in het Aanmeldcentrum ‘Klein Kasteeltje’

Sinds 17 maart zijn de aanvragen om een verzoek tot internationale bescherming in te dienen in het Aanmeldcentrum tijdelijk opgeschort. Deze maatregel werd genomen in uitvoering van de maatregelen van de Belgische regering om maximaal de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan.

Asielzoekers die in het Aanmeldcentrum ‘Klein Kasteeltje’ hun aanvraag tot internationale bescherming willen registreren, moeten een afspraak maken door middel van een online formulier.
Het aanvraagformulier tot het bekomen van afspraak in het Aanmeldcentrum is terug te vinden via deze link: https://arrivalcenterappointment.ibz.be/nl  
Het volledig ingevuld formulier zal automatisch worden verstuurd naar de Dienst Vreemdelingezaken.

De verzoekers ontvangen de bevestiging van de afspraak per mail met precisering van de dag en het uur van de afspraak. Het is absoluut verplicht om deze afspraak te respecteren en zich individueel (met het gezin) aan te bieden.

Het is niet toegelaten om groepjes te vormen bij het aanmeldcentrum.

Dit aanvraagformulier is uitsluitend voorbehouden  aan de personen die in het Aanmeldcentrum ‘klein Kasteeltje’ een registratie van een verzoek tot internationale bescherming willen indienen.

Indien het formulier voor andere procedures wordt doorgestuurd, zal dit NIET worden behandeld.

 

------------------ 

Bereikbaarheid van Dienst Vreemdelingenzaken

Omwille van de actueel geldende gezondheidsrichtlijnen die werden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken de volgende maatregelen genomen:

 

 • De receptie in het Pacheco gebouw is tijdelijk gesloten
 • De Infodesk is enkel bereikbaar per mail infodesk[at]ibz.fgov.be
 • Alle afspraken of verhoren zijn tot nader order geannuleerd

 

------------------

Onderdanen van derde landen die België om redenen van overmacht niet kunnen verlaten
De Dienst Vreemdelingenzaken herinnert aan het feit dat een onderdaan van een derde land die België om redenen van overmacht (quarantaine, annulering van een vlucht, sluiting van een grens, enz.) niet kan verlaten een machtiging om zijn verblijf te verlengen kan aanvragen.

Om de verplaatsingen en de contacten te beperken kan deze aanvraag per mail aan het gemeentebestuur van de verblijfplaats gericht worden. 

In dringende gevallen kan deze aanvraag rechtstreeks naar de Dienst Vreemdelingenzaken gestuurd worden, per mail: kv.opvolging[at]ibz.fgov.be (verblijf in een Nederlandstalige gemeente), of cs.suivi[at]ibz.fgov.be (verblijf in een Franstalige gemeente).

De aanvrager moet de volgende informatie en documenten toevoegen:

 • een kopie van zijn paspoort (nummer en geldigheid, persoonlijke gegevens, gebruikte pagina's);
 • een kopie van zijn aankomstverklaring (bijlage 3 van het koninklijk besluit van 08/10/1981) ;
 • een brief waarin wordt uitgelegd waarom hij het Schengengrondgebied niet op de voorziene datum kan verlaten;
 • de documenten die de verhindering bevestigen;
 • een reisziekteverzekering die geldig is voor de duur van de gewenste verlenging;
 • het adres waarop men in België verblijft;
 • een mailadres waarop men kan worden gecontacteerd

De Dienst Vreemdelingenzaken zal zijn beslissing per mail naar de aanvrager sturen.

Door deze uitzonderlijke omstandigheden zal het langer duren vooraleer u een antwoord van ons krijgt. Gelieve geen herinnering te sturen want dat vertraagt onze werking

------------------

DNA groepen zullen naar een later te bepalen datum verzet worden
Om het risico op besmetting (COVID 19) te beperken zullen de DNA groepen verplaatst worden naar een later te bepalen tijdstip. Er zal een nieuwe uitnodiging worden verstuurd (Lees meer...)

------------------

Gevolgen van COVID19 voor de visumactiviteit

Op voorstel van de Europese Commissie hebben de staatshoofden en regeringsleiders besloten om de buitengrenzen tijdelijk te sluiten voor de onderdanen van derde landen die niet-essentiële reizen ondernemen. 

Dit betekent dat de Belgische ambassades en consulaten momenteel en tot nader order geen enkele visumaanvraag meer aanvaarden en, behalve in geval van uitzondering (essentiële reis), geen visa meer afgeven. In de meeste landen worden de Visa Application Centers eveneens gesloten.

De reeds ingediende visumaanvragen worden verder onderzocht. Indien een positieve beslissing wordt genomen zal het visum echter niet onmiddellijk worden afgegeven, tenzij de aanvrager een essentiële functie of behoefte heeft.

Indien het visum voor een kort verblijf werd aangevraagd zal het visum kunnen worden afgegeven wanneer de situatie weer normaal is, op voorwaarde dat de aanvrager nog steeds aan de binnenkomstvoorwaarden voldoet.

Ten slotte wordt de personen die een geldig visum hebben sterk aanbevolen om elke niet-essentiële reis uit te stellen en te reizen wanneer de situatie opnieuw normaal zal zijn. . Indien de geldigheidsduur van het visum dat voor de uitgestelde reis afgegeven werd niet volstaat om de duur van de nieuwe reis te dekken zal een nieuw visum kunnen worden aangevraagd. Hiervoor moeten de volgende documenten worden voorgelegd :

 • visumaanvraagformulier met de nieuwe data van de reis, 
 • bewijs van betaling van de handling fee, 
 • kopie van het reisdocument met het visum dat voor de uitgestelde reis werd afgegeven, 
 • bewijs van de bepalingen voor de nieuwe reis (bv. nieuwe datum die vastgelegd is voor de conferentie of het professioneel rendez-vous, nieuwe uitnodiging, enz.) en 
 • een reisziekteverzekering die de duur van de nieuwe reis die voorzien wordt, dekt.

 

Werken bij Dienst Vreemdelingenzaken

Werken bij Dienst Vreemdelingenzaken

Overzicht van de vacante posten

 

Over de FOD Binnenlandse Zaken            Privacy                   Cookiebeleid