Uitzonderingen en bijzondere categorieën

Uitzonderingen en bijzondere categorieën (Vluchtelingen en Staatlozen, diplomatieke dienst- en speciale paspoorten, NAVO,…)

Vluchtelingen en Staatlozen

Meer gedetailleerde informatie omtrent op de visumplicht voor personen met een vluchtelingenstatus en staatlozen die in een andere EU- of Schengenlidstaat verblijven vindt u terug op de onderstaande PDF pagina "Vluchtelingen en staatlozen - extra informatie". U vindt dit PDF document terug helemaal onderaan deze pagina.

Andere bijzondere categorieën: diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten, speciale paspoorten, crewleden, NATO, internationale organisaties….

In het Exceldocument “National derogations from the visa requirements” op de website van de EU Visa policy - European Commission (europa.eu) vindt u informatie terug omtrent de nationale vrijstellingen van de visumplicht, zoals dit door de verschillende lidstaten officieel werd meegedeeld aan de EU - U klikt eerst op “Countries whose nationals require a visa” en vervolgens op "visa-free access to certain categories of people”.

Dit Excel document is als volgt inhoudelijk opgebouwd:

·         Eerste tabblad “Summary”:  inhoudstabel van de verschillende rubrieken

·         Tweede tabblad “0.Notifications”: overzicht van de recente wijzigingen

·         Derde tabblad: “1. Exemptions Article (6)1”. De vrijstellingen voor

  • houders van diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten, officiële of speciale paspoorten;
  • civiele vliegtuig- en scheepsbemanningsleden in de uitoefening van hun functies;
  • vliegend en begeleidend personeel van hulp- of reddingsvluchten en andere hulpverleners bij rampen en ongevallen;
  • burgerbemanningsleden die varen in internationale binnenwateren;
  • houders van reisdocumenten die door intergouvernementele internationale organisaties waarvan ten minste één lidstaat lid is, of door entiteiten die door de betrokken lidstaat zijn erkend als internationale rechtssubjecten, zijn afgegeven aan ambtenaren van deze organisaties of entiteiten; 

·         Vierde tabblad: “1. Exemptions Article (6)2”. De vrijstellingen voor:

  • scholieren die onderdaan zijn van een derde land waarvan de onderdanen visumplichtig zijn, die in een derde land verblijven waarvan de onderdanen niet visumplichtig zijn en met een groep scholieren onder begeleiding van een leerkracht van de betrokken school deelnemen aan een schoolreis;
  • personen met een erkende vluchtelingenstatus en staatlozen die in een derde land verblijven waarvan de onderdanen niet visumplichtig zijn, en in het bezit zijn van een door dat land afgegeven reisdocument;
  • personen met een erkende vluchtelingenstatus, staatlozen en andere personen zonder nationaliteit die in Ierland verblijven en die houders zijn van een reisdocument dat is afgegeven door Ierland en dat is erkend door de betrokken lidstaat;
  • leden van de krijgsmacht die zich verplaatsen in het kader van de NAVO of het Partnerschap voor de Vrede. 

·         Vijfde tabblad: “Exemptions Article 6(1)” 

  • Uitzonderlijke onderwerping aan de visumplicht voor bepaalde types paspoorten van Australië, Canada, Costa Rica, Mexico en de Verenigde Staten van Amerika

·         Zesde tabblad “Exemptions Article 6(3)” 

o   Uitzonderlijke onderwerping aan de visumplicht voor personen die een bezoldigde activiteit uitvoeren tijdens hun verblijf