Verzekering

[Artikel 10, §2, tweede lid, artikel 10bis, §1, eerste lid, artikel 10bis. §2, tweede lid, 3° en artikel 40ter, §2, 3° van de wet van 15/12/1980]

 De gezinshereniger moet bewijzen dat hij een ziektekostenverzekering heeft die alle risico's in België voor hemzelf en zijn gezinsleden dekt. 

Dit bewijs kan worden geleverd:

  1. ofwel door een attest van het ziekenfonds waarbij hij is aangesloten voor te leggen. Dit attest bevestigt dat het mogelijk is om de persoon die met hem wil komen samenleven aan te sluiten vanaf zijn aankomst in België ;

 

2. ofwel door een medische reisverzekering te nemen die de risico's in België voor een bedrag van 30 000 EUR (minimumdekking) dekt, en dit gedurende 3 maanden (minimumduur)..


De medische reisverzekering is verplicht in de volgende situaties :

  • De gezinshereniger is aangesloten bij een ziekenfonds, maar het ziekenfonds bevestigt niet dat het gezinslid vanaf zijn aankomst in België aangesloten zal zijn;
  • De aanvrager is door een wettelijk geregistreerd partnerschap verbonden met de gezinshereniger;
  • De aanvrager is een kind, ouder dan 25 jaar;
  • De aanvrager is een bloedverwant in opgaande lijn van een burger van de Europese Unie;
  • De aanvrager komt naar België om te huwen of om een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen.

Uitzonderingen:

In de volgende situaties moet het bewijs dat de gezinshereniger een ziektekostenverzekering heeft die de risico's in België dekt niet worden voorgelegd:

  • De gezinshereniger is een minderjarig Belgisch kind;
  • De gezinshereniger geniet internationale bescherming die door België werd toegekend, op voorwaarde dat de bloed- of aanverwantschapsband reeds voor zijn aankomst in België bestond en dat de gezinshereniging binnen het jaar (12 maanden) na de beslissing van het CGVS om de internationale bescherming toe te kennen aangevraagd wordt.

Documents