Opgelet voor frauduleuze berichten via sociale media!

Er werd vastgesteld dat er valse profielen bestaan op naam van de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, Freddy Roosemont, op verschillende socialemediakanalen. Wij willen benadrukken dat de Dienst Vreemdelingenzaken in geen geval over individuele dossiers communiceert via sociale media.

Indien u op dergelijke manier benaderd werd door een frauduleus profiel, dient u dit te melden aan de Dienst Vreemdelingenzaken via infodesk [at] ibz.fgov.be en kan u klacht indienen bij de politie in de politiezone die bevoegd is voor uw woonplaats.