CYPRUS: Verblijfsdocumenten waarmee visumvrije reizen naar het Schengengrondgebied mogelijk zijn

Verblijfsdocumenten afgegeven op grond van Richtlijn 2004/38/EG aan EU-burgers, aan familieleden van EU-burgers die ook EU-burgers zijn en aan familieleden van EU-burgers die geen EU-burgers zijn (afgegeven in papieren vorm):

 

  • ПΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Πολίτη της Ένωσης και Μέλους της Οικογένειας του που είναι επίσης Πολίτης της Ένωσης και μέλους της Οικογένειας του που δεν είναι υπήκοος Κράτους Μέλους της Ένωσης

 

(VERKLARING/PERMANENTE VERBLIJFSKAART van een burger van de Unie, EU-familielid en niet-EU-familielid van een burger van de Unie)

 

  • ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Μέλους Οικογένειας Πολίτη της Ένωσης που δεν είναι υπήκοος Κράτους Μέλους της Ένωσης 

 

(VERBLIJFSKAART van niet-EU-familielid van een burger van de Unie)

 

  • BΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Πολίτη της Ένωσης και Μέλους της Οικογένειας του που είναι επίσης πολίτης της Ένωσης

 

(VERKLARING VAN INSCHRIJVING van een burger van de Unie en een EU-familielid van een burger van de Unie)

 

Deze documenten zullen naar verwachting in de zomer van 2021 worden vervangen door documenten die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2019/1157. Documenten die worden afgegeven aan EU-burgers zullen nog steeds in papieren vorm worden afgegeven en documenten die worden afgegeven aan onderdanen van derde landen zullen worden afgegeven in het ID-1-formaat, zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1030/2002, zoals gewijzigd.