Visa Kort Verblijf

Neen. Lang Verblijf (‘machtiging tot voorlopig verblijf’ of ‘gezinshereniging’) heeft voorrang op Kort Verblijf.

Ja, de voorwaarden voor toegang tot het Schengengebied zijn dezelfde voor alle onderdanen van derde landen, ongeacht of zij al dan niet visumplichtig zijn voor een kort verblijf.

De verordening (EG) Nr. 539/2001 VAN DE RAAD van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld

U hebt toegang tot het recht van de Europese Unie via de site https://eur-lex.europa.eu 

U moet aantonen dat u persoonlijk beschikt over ten minste 45 euro per dag voor een verblijf bij vrienden of familie en 95 euro per dag voor een verblijf in een hotel. Kunnen aanvaard worden als bewijs: reischeques, kredietkaart of contant geld.

Als u niet over voldoende persoonlijke middelen beschikt, kunt u een beroep doen op een persoon die zich garant stelt, die een ten laste neming moet invullen (bijlage 3bis).

Neen, tenzij dit visum werd afgegeven om te huwen of om een wettelijk samenlevingsverband in België aan te geven.

Voor een lang verblijf moet u België binnenkomen met een D-visum (verblijfsvergunning).