Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)

De rapporten verschaffen informatie over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV), ongeacht het feit dat ze: gesignaleerd zijn aan de dienst Voogdij, een aanvraag hebben die behandeld wordt in het kader van de specifieke procedure voorzien in de artikelen 61/14 tot 61/25 van de wet van 15 december 1980, een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend.

De toegepaste methodologie wordt op het einde van elk rapport gedocumenteerd.

De jaarlijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt, om de gegevens van het voorgaande jaar te vervolledigen, binnen 4 maanden na het einde van het referentiejaar. De maandelijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt om de gegevens van de voorgaande maand te vervolledigen, voor het einde van elke maand.