Potentiële slachtoffers van mensenhandel of ernstige vormen van smokkel

De rapporten verschaffen informatie over de voorziene procedure voor de potentiële slachtoffers van mensenhandel of ernstige vormen van smokkel, zoals bepaald in artikelen 61/2 tot 61/5 van de wet van 15 december 1980.

De toegepaste methodologie wordt op het einde van elk rapport gedocumenteerd.

De jaarlijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt, om de gegevens van het voorgaande jaar te vervolledigen, binnen 4 maanden na het einde van het referentiejaar. De maandelijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt om de gegevens van de voorgaande maand te vervolledigen, voor het einde van elke maand.