Kwetsbare personen

De rapporten betreffende kwetsbare personen verschaffen informatie over:

De toegepaste methodologie wordt op het einde van elk rapport gedocumenteerd.

De jaarlijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt, om de gegevens van het voorgaande jaar te vervolledigen, binnen 4 maanden na het einde van het referentiejaar. De maandelijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt om de gegevens van de voorgaande maand te vervolledigen, voor het einde van elke maand.