Internationale bescherming

In het kader van de wet van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is de DVZ verantwoordelijk voor:

  • de registratie en de invoering van alle verzoeken om internationale bescherming die op het Belgisch grondgebied en aan de grens worden ingediend;
  • het nemen van vingerafdrukken van de verzoekers om internationale bescherming;
  • de bepaling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming (« Dublinverordening »).

Hieronder vindt u de door de DVZ geproduceerde statistieken in dit kader: