Toegang en Verblijf

De Dienst Vreemdelingenzaken voert het beleid van de Belgische regering uit inzake toegang tot het grondgebied en verblijf in het kader van de wet van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.  

Hieronder vindt u de statistieken die de vreemdelingendienst in het kader van deze activiteit heeft opgesteld.