Tijdelijke bescherming

De tijdelijke bescherming is gedefinieerd in artikel 2 (a) van de richtlijn 2001/55/EG. Deze richtlijn voorziet minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen.

Het rapport hieronder geeft de statistische gegevens weer die door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) met betrekking tot deze tijdelijke bescherming worden geproduceerd.

De toegepaste methodologie wordt op het einde van het rapport gedocumenteerd.

De geconsolideerde statistieken over dit thema worden maandelijks gepubliceerd.

Het is belangrijk uw aandacht te vestigen op het feit dat de personen die tijdelijke bescherming genieten niet zijn opgenomen in de bijgevoegde statistieken met betrekking tot IB.

Het betreft immers twee afzonderlijke procedures:

  • de tijdelijke bescherming (TB) is gedefinieerd in artikel 2 (a) van de richtlijn 2001/55/EG en
  • de internationale bescherming (IB) is gedefinieerd in artikel 2 (h) van de richtlijn 2011/95/EU.

Gegevens over tijdelijke bescherming, met inbegrip van informatie geproduceerd door andere overheidsdiensten die bij het beheer van deze problematiek zijn ook gepubliceerd op onze site.