Verwijderingen

In het kader van de wet van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, strijdt de DVZ tegen illegale immigratie en verzekert de terugkeer of de gedwongen verwijdering van illegalen.

Hieronder vindt u de door de DVZ geproduceerde statistieken in dit kader: