Intercepties

Bij de controle op het grondgebied van elke vreemdeling die niet in het bezit is van de vereiste documenten of een gevaar vormt voor de openbare orde, neemt de intercepterende politiedienst contact op met de DVZ en maakt deze een administratief verslag op over de controle. 

De DVZ produceert twee soorten statistieken op basis van deze administratieve interceptieverslagen:

  • De nationale statistieken worden geproduceerd om aan de nationale behoeften te voldoen en volgen nationale definities;
  • De Europese statistieken worden geproduceerd om te voldoen aan de aanvragen van de Europese instellingen onder de supervisie van Eurostat (het Europees bureau voor statistiek). Hierbij worden de op het Europees niveau geharmoniseerde definities gevolgd (voor dit thema zijn de definities gebaseerd op artikel 5 1. b van de verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en de technische instructies van Eurostat die ermee verbonden zijn).

Momenteel kan het verschil tussen de twee soorten definities hoofdzakelijk door de volgende elementen verklaard worden:

  • De nationale statistieken omvatten alle administratieve verslagen, terwijl de Europese statistieken zich slechts beperken tot de verslagen van vreemdelingen die « onregelmatig op het grondgebied van de lidstaat verblijven op grond van de nationale immigratiewetgeving »;
  • De burgers van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland worden niet opgenomen in de Europese statistieken;
  • De statistieken voor Eurostat tellen het aantal personen (en dus niet het aantal gebeurtenissen), slechts éénmaal per referentieperiode;
  • Aangezien in bepaalde landen en voor bepaalde categorieën de aantallen laag zijn, worden de Europese statistieken met betrekking tot verwijderingen afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5.