Effectieve verwijderingen

De DVZ is verantwoordelijk voor de gedwongen terugkeer van buitenlandse onderdanen en neemt, met andere organisaties zoals Fedasil en IOM, deel aan de vrijwillige terugkeer van buitenlandse onderdanen.

In dit kader produceert de DVZ statistieken over:

  • de vreemdelingen die zich in onregelmatig verblijf bevinden en die het grondgebied verlaten hebben (en dit zowel op gedwongen als op vrijwillige wijze);
  • de personen aan wie de toegang tot het Belgisch grondgebied geweigerd werd en die teruggedreven werden;
  • de overbrenging van gedetineerden tussen staten.

Er worden twee soorten statistieken geproduceerd over dit thema:

  • De nationale statistieken worden geproduceerd om aan de nationale behoeften te voldoen en volgen nationale definities;
  • De Europese statistieken worden geproduceerd om te voldoen aan de aanvragen van de Europese instellingen onder de supervisie van Eurostat (het Europees bureau voor statistiek). Hierbij worden de op het Europees niveau geharmoniseerde definities gevolgd (voor dit thema zijn de definities gebaseerd op artikelen 5 en 7 van de verordening (EG)  nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en de technische instructies van Eurostat die ermee verbonden zijn).

Momenteel kan het verschil tussen de twee soorten definities hoofdzakelijk door de volgende elementen verklaard worden:

  • De burgers van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland worden niet opgenomen in de Europese statistieken;
  • De transfers in het kader van de verordening (EU) nr. 604/2013 (« Dublin III ») worden niet opgenomen in de Europese statistieken over de verwijdering. Ze worden opgenomen in een aparte statistiek die beschikbaar is via "Dublin"-statistieken;
  • De statistieken voor Eurostat tellen het aantal personen (en dus niet het aantal gebeurtenissen), slechts éénmaal per referentieperiode;
  • Aangezien in bepaalde landen en voor bepaalde categorieën de aantallen laag zijn, worden de Europese statistieken met betrekking tot verwijderingen afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5;
  • De terugdrijvingen en (gedwongen of vrijwillige) terugkeer maken het voorwerp uit van twee aparte statistieken op Europees vlak. Op nationaal niveau worden deze in één enkele statistiek samengevoegd (waarbinnen het onderscheid tussen de subcategorieën ‘terugdrijvingen’ en ‘terugkeer’ gemaakt wordt).