Europese statistieken

Hieronder vindt u de belangrijkste gegevens die door de DVZ aan Eurostat verstrekt worden met betrekking tot terugdrijvingen en terugkeer, in het kader van de artikelen 5 en 7 van de verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming.

In de loop van de jaren 2021 en 2022 zullen de links naar de verschillende gegevens geleidelijk aan worden aangevuld, om rekening te houden met de nieuwe gegevens die beschikbaar zijn als gevolg van de stemming van de verordening (EU) nr. 2020/851 tot wijziging van verordening (EG) nr. 862/2007.

De toegepaste methodologie wordt gedocumenteerd op de site van Eurostat.

De jaarlijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt, om de gegevens van het voorgaande jaar te vervolledigen, binnen 3 maanden na het einde van het referentiejaar. De trimestriële statistieken worden bijgewerkt om de gegevens van het voorgaande trimester te vervolledigen, binnen 2 maanden na het einde van het referentietrimester.