Tenlasteneming (bijlage 3bis) – Bedrag van de inkomsten van de garant

Vanaf 01/12/2023 moet de garant beschikken over inkomsten waarvan het bedrag minstens gelijk is aan 120% van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15.  Sinds 1 november 2023 is dit bedrag gelijk aan 2.048,53 euro (netto-inkomen per maand).

Lees meer over de Verbintenis tot tenlasteneming