die minderjarig is (artikel 40ter)

 

[Artikel 40ter, §2 van de wet van 15 december 1980]

De vader en de moeder van een minderjarige Belg kunnen deze minderjarige, onder bepaalde voorwaarden, in België begeleiden of vervoegen. Hun recht op gezinshereniging moet worden erkend indien ze, met documenten,  aantonen dat de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • Nationaliteit

De gezinshereniger moet een Belg zijn.

→ Het bewijs voorleggen dat de gezinshereniger een Belg is (identiteitskaart, nationaal paspoort of elk document dat de nationaliteit van de gezinshereniger op geldige wijze aantoont).​

  • Leeftijd

De gezinshereniger moet minder dan 18 jaar oud zijn.

→ De geboorteakte van de gezinshereniger, of elk ander document dat de leeftijd van de gezinshereniger op geldige wijze aantoont, voorleggen. 

  • Afstamming

De aanvrager moet de vader of de moeder van de gezinshereniger zijn.

→ De geboorteakte van de gezinshereniger, of elk ander document dat de afstamming langs vaders- of moederszijde op geldige wijze aantoont, voorleggen.

Nuttige info : indien de aanvrager geen akte kan voorleggen die de afstamming van de gezinshereniger op geldige wijze aantoont zal de Dienst Vreemdelingenzaken de visumaanvraag over het algemeen weigeren, onder voorbehoud van een DNA-test. Indien de andere voorwaarden voor de gezinshereniging vervuld zijn, kan het visum op basis van het positieve resultaat van deze test worden afgegeven.

  • Begeleiden of vervoegen

De aanvrager moet de gezinshereniger in België begeleiden of vervoegen.  

→ Elk bewijsmiddel voorleggen (vliegticket of vervoerticket, uitnodiging om de gezinshereniger te begeleiden of te vervoegen, bewijs dat de aanvrager en de gezinshereniger onder hetzelfde dak leven, enz.)