Situatie van de gezinshereniger

 

De voorwaarden voor een gezinshereniging worden bepaald door de nationaliteit, de leeftijd, de gezinsband (huwelijk, partnerschap of afstamming) en de verblijfsstatus van de persoon die recht geeft op gezinshereniging (beperkt verblijf, onbeperkt verblijf, begunstigde van internationale bescherming, enz.). 

Om deze voorwaarden te kennen, wordt aangeraden te vertrekken van de situatie van de persoon die recht geeft op gezinshereniging (de gezinshereniger), en vervolgens de familieband te preciseren die deze persoon verbindt met de persoon die als gezin met die persoon in België wenst te komen wonen (de aanvrager).  

Wie is de gezinshereniger?

Een Belg die zijn recht op vrij verkeer uitoefent of heeft uitgeoefend, is een Belg die zich naar een andere lidstaat van de Europese Unie begeeft dan die waarvan hij de nationaliteit heeft, of die naar België terugkeert na ten minste 3 maanden in een andere lidstaat van de Europese Unie te hebben doorgebracht dan die waarvan hij de nationaliteit heeft. In dat laatste concrete geval moet de persoon die hem wenst te vergezellen of zich bij hem wenst te voegen, deel uitmaken van zijn gezinscel in de andere lidstaat.

 

Nuttige info:
Er wordt sterk aanbevolen om de site van de Belgische diplomatieke of consulaire post, of van het gemeentebestuur, te raadplegen, voor alle informatie betreffende de akten die de afstamming op geldige wijze aantonen en de vorm waarin een akte, een vonnis of een document die of dat in het buitenland is opgesteld moet worden voorgelegd. De algemene regel is dat de in het buitenland opgestelde akten door de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post moeten worden gelegaliseerd of van een apostille moeten worden voorzien.  Indien ze in een andere taal dan het Duits, het Engels, het Frans of het Nederlands zijn opgesteld, moeten ze door een beëdigde vertaler worden vertaald.  De in het buitenland uitgevoerde beëdigde vertaling moet als een afzonderlijk document gelegaliseerd worden, volgens de in het land van herkomst voorziene procedure, en vervolgens door de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post.