Europese statistieken

Hieronder vindt u de belangrijkste gegevens die door de DVZ aan Eurostat verstrekt worden met betrekking tot het thema verblijfstitels, in het kader van de verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming.

De toegepaste methodologie wordt gedocumenteerd op de site van Eurostat.

De jaarlijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt om de gegevens van het voorgaande jaar te vervolledigen, binnen 6 maanden na het einde van het referentiejaar.