Nationale statistieken

De rapporten betreffende verblijfskaarten en verblijfsdocumenten verschaffen informatie over het aantal geldige verblijfskaarten of verblijfsdocumenten in het begin van het jaar en het aantal eerst afgeleverde verblijfskaarten of verblijfsdocumenten.

De toegepaste methodologie wordt op het einde van elk rapport gedocumenteerd.

De jaarlijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt, om de gegevens van het voorgaande jaar te vervolledigen, binnen 9 maanden na het einde van het referentiejaar.