Nationale statistieken

De rapporten verschaffen informatie over de activiteit van de DVZ op nationaal gebied.

De toegepaste methodologie wordt op het einde van elk rapport gedocumenteerd.

De jaarlijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt om de gegevens van het voorgaande jaar te vervolledigen, binnen 3 maanden na het einde van het referentiejaar. De maandelijkse statistieken over dit thema worden bijgewerkt om de gegevens van de voorgaande maand te vervolledigen, voor het einde van elke maand.