Gaza – Evacuatie en visumaanvraag

 

België beoordeelt de aanvragen voor evacuatie uit de Gazastrook geval per geval. Momenteel kan België alleen Belgen en vreemdelingen die een statuut van vluchteling in België hebben, alsook de leden van hun kerngezin, consulaire bijstand verlenen en hen inschrijven op een evacuatielijst.   

De mogelijkheid om per e-mail een visumaanvraag in te dienen bij het consulaat-generaal in Jeruzalem (referentiepost voor Gaza) door/voor een persoon die zich nog steeds in Gaza bevindt, is momenteel beperkt tot begunstigden van een recht op gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980

Lees meer: Visa D aanvraag (Gezinshereniging)

De huidige situatie (sluiting van de grenzen, onmogelijkheid om zich aan te melden op het Consulaat-Generaal in Jeruzalem of op de ambassade van Caïro om de identiteit en authenticiteit van documenten te controleren, biometrische gegevens af te nemen, enz. ) maakt het niet mogelijk om via e-mail andere soorten visumaanvragen in te dienen. 

Personen die de Gazastrook hebben kunnen verlaten, moeten hun visumaanvraag persoonlijk indienen op de ambassade of het Consulaat-Generaal dat bevoegd is voor de plaats waar zij zich bevinden.

De situatie in de regio kan de komende weken evolueren. De Belgische overheden volgen daarom de actualiteit op de voet en zullen dit bericht indien nodig aanpassen.