De aanvrager is onderdaan van een EU- of geassocieerd land

Deze pagina verschaft informatie over de voorwaarden die moeten worden vervuld en de documentatie die moet worden voorgelegd door een familielid van een onderdaan van een staat van de Europese Unie of een geassocieerde staat van de Europese Unie (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland). 

De referentietekst is de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor burgers van de Unie en hun familieleden.

(Wordt nog aan gewerkt)