Bewijs van het stabiele en duurzame karakter van een relatie

De wijze waarop het stabiele en duurzame karakter van een relatie kan worden vastgesteld, hangt af van het soort partnerschap (wettelijk partnerschap of feitelijk partnerschap) en van de situatie van de wettelijke of feitelijke partner die in België verblijft.

Wanneer de in België verblijvende partner een buitenlander is die gemachtigd is om tijdelijk of voor onbepaalde tijd in België te verblijven, kunnen partners in een wettelijk geregistreerd partnerschap het stabiele en duurzame karakter van hun relatie aantonen door met documenten te bewijzen:

  • dat zij in België of in een ander land gedurende ten minste één jaar voor de aanvraag tot gezinshereniging op legale wijze en ononderbroken hebben samengewoond; of
  • dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag voor gezinshereniging kennen, en dat zij regelmatig contact hebben onderhouden per telefoon, gewone post of elektronische berichten, en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag driemaal hebben ontmoet, en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer hebben geduurd; of
  • dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.

Wanneer de in België verblijvende partner een sedentaire Belg is, kunnen partners in een wettelijk geregistreerd partnerschap het stabiele en duurzame karakter van hun relatie aantonen door met documenten te bewijzen :

  • dat zij in België of in een ander land gedurende ten minste één jaar voor de aanvraag tot gezinshereniging ononderbroken hebben samengewoond; of
  • dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag kennen en regelmatig contact hebben gehouden per telefoon, gewone post of elektronische berichten, en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag driemaal hebben ontmoet en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer hebben geduurd; of
  • dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.

Wanneer de in België verblijvende partner onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie of van een geassocieerd land, kunnen partners in een wettelijk geregistreerd partnerschap het duurzame en stabiele karakter van hun relatie aantonen door aan de hand van documenten te bewijzen:

  • dat zij in België of in een ander land gedurende ten minste één jaar voor de aanvraag tot gezinshereniging ononderbroken hebben samengewoond; of
  • dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag kennen en regelmatig contact hebben gehouden per telefoon, gewone post of elektronische berichten, en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag driemaal hebben ontmoet en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer hebben geduurd; of
  • dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.

Artikel 47/1. 1° van de wet verwijst naar de partner met wie een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of van een geassocieerd land een naar behoren geattesteerde duurzame relatie heeft en die niet onder artikel 40bis. §2. 2°, van de wet (wettelijke partner) valt.

Artikel 47/3. § 1 van de wet bepaalt dat de feitelijke partner het bewijs moet aanleveren van het bestaan van een relatie met de onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of van een geassocieerd land die hij wenst te vergezellen of te vervoegen, alsmede het bewijs van het duurzame karakter daarvan. Dit bewijs kan met elk passend middel worden geleverd.

Bij de beoordeling van het stabiele en duurzame karakter van de relatie houdt de Dienst Vreemdelingenzaken met name rekening met de intensiteit, de duur en de stabiliteit van de relatie tussen de partners.