Het doen van het verzoek

Het doen van het verzoek

Vreemdelingen die wensen een (volgend) verzoek om te doen, kunnen zich van maandag tot vrijdag (met uitzondering van feestdagen) aanbieden in de Pachecolaan 44, 1000 Brussel (Cube) om 08u30.

Het doen van een verzoek om internationale bescherming dient te gebeuren in persoon. Het verzoek dient zo snel mogelijk te worden gedaan.

Op het moment van het doen van het verzoek, zal de DVZ het verzoek registreren. Indien het verzoek niet op dezelfde dag wordt ingediend (zie verder), krijgt de verzoeker een bewijs van aanmelding. Met dit document kan de verzoeker aantonen dat hij/zij een verzoek om internationale bescherming heeft gedaan.

Het is belangrijk dat iedereen waarvoor een verzoek geregistreerd moet worden zich persoonlijk aanbiedt in het gebouw van Dienst Vreemdelingenzaken. Dit geldt ook voor kinderen die de procedure van de ouders volgen.

Opgelet: Voor wat betreft de registratie van kinderen van (een) ouder(s) met een lopend verzoek om internationale bescherming of kinderen van (een) ouder(s) die reeds erkend is/zijn als vluchteling, bestaat een aparte procedure naargelang de geboorteplaats van het kind (in België of daarbuiten) en/of de administratieve situatie van de ouders.

Opgelet: De procedure internationale bescherming begint pas te lopen wanneer het verzoek ook effectief wordt ingediend. Bij de registratie van het verzoek wordt de verzoeker geïnformeerd over hoe het verzoek kan ingediend worden.

Externe partners kunnen de Cel Registratie contacteren voor concrete vragen met betrekking tot de registratie van een verzoek om internationale bescherming via het mailadres registration [at] ibz.fgov.be

U vindt meer informatie betreffende de registratie van verzoeken in het aanmeldcentrum in de FAQ via de volgende link: Registratie van een verzoek om internationale bescherming | IBZ